NAV Lillesand - kontorinformasjon

Telefon

55553333

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 1853 Stoa, 4858 Arendal

Telefaks

37419791

Organisasjonsnummer

994007726

Kontornummer

0926

Publikumsmottak

Lillesand

Vestregate 7, 4790 Lillesand

Åpningstider
Mandag09:00 - 15:00Kontoret betjener timeavtaler 09.00–15.00.
Tirsdag09:00 - 15:00Kontoret betjener timeavtaler 09.00–15.00.
Onsdag09:00 - 15:00Kontoret betjener timeavtaler 09.00–15.00.
Torsdag09:00 - 15:00Kontoret betjener timeavtaler 09.00–15.00.
Fredag09:00 - 15:00Kontoret betjener timeavtaler 09.00–15.00.