NAV Lillesand - kontorinformasjon

Besøksadresse

Vestregate 7 (inngang fra Jernbanegaten)

Åpningstid

Kontoret betjener timeavtaler mandag–fredag 09.00–15.00. Åpningstider uten timeavtale mandag, onsdag, torsdag og fredag 12.00–15.00

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 1853 Stoa, 4858 Arendal

Telefaks

37 41 97 91

Kontornummer

0926

Opplysninger

Du kan få svar på det meste uten å oppsøke NAV-kontoret: Finn svar på nav.no

 

Organisasjonsnummer:

994 007 726