NAV Lillehammer - kontorinformasjon

Besøksadresse

Elvegata 19

Åpningstid

Publikumsmottak 10.00–15.00 (timeavtaler også utenom åpningstiden)

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Serviceboks, 2626 Lillehammer

Telefaks

61 41 83 01

Kontornummer

0501

Områder kontoret dekker: Lillehammer

Organisasjonsnummer:

993 258 091