NAV Lillehammer–Gausdal - kontorinformasjon

Besøksadresse

Elvegata 19

Åpningstid

Publikumsmottak 12.00–15.00. Planlagte samtaler i Lillehammer man-fre 0800-1500 og i Gausdal mandag, torsdag og fredag 0900-1400

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 103, 2601 Lillehammer

Telefaks

61 41 83 01

Kontornummer

0501

Opplysninger

Felles NAV-kontor NAV Lillehammer-Gausdal.

Områder kontoret dekker: Lillehammer

Organisasjonsnummer:

993 258 091