NAV Lesja - kontorinformasjon

Besøksadresse

Jakub B. Klukstads veg 42, Lesja

Åpningstid

Åpent for drop-in 10.00–14.00 mandag, onsdag og fredag. Åpent for planlagte og avtalte samtaler 08.00-15.30 mandag-fredag.

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 54, 2665 Lesja

Kontornummer

0512

Opplysninger

 

Organisasjonsnummer:

990 229 163