NAV Lesja - kontorinformasjon

Besøksadresse

Jakub B. Klukstads veg 42, Lesja

Åpningstid

Publikumsmottak mandag, onsdag, fredag 10.00–14.00. Avtale samtaler også utenom åpningstiden.

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 54, 2665 Lesja

Kontornummer

0512

Opplysninger

 

Organisasjonsnummer:

990 229 163