NAV Leikanger - kontorinformasjon

Help

Besøksadresse

Sognefjordvegen 60

Åpningstid

Publikumsmottak 10.00–14.00. Timeavtalar også utanom opningstida

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Sognefjordvegen 60, 6863 Leikanger

Telefaks

57 01 60 21

Kontornummer

1419

Skriv til oss

Her kan du logge deg på Ditt NAV og stille spørsmål og gi nye opplysninger i saken din. For spørsmål om kommunale og sosiale tjenester, ta kontakt med oss på telefon.

Skriv til oss