NAV Leikanger - kontorinformasjon

Besøksadresse

Sognefjordvegen 60

Åpningstid

Publikumsmottak 10.00–14.00 tysdag, onsdag og fredag. Måndag og torsdag ope for timeavtalar

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Sognefjordvegen 60, 6863 Leikanger

Telefaks

57 01 60 21

Kontornummer

1419

Organisasjonsnummer:

993 258 628