NAV Leikanger - kontorinformasjon

Telefon

55553333

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Sognefjordvegen 60, 6863 LEIKANGER

Telefaks

57016021

Organisasjonsnummer

993258628

Kontornummer

1419

Publikumsmottak

Leikanger

Sognefjordvegen 58, 6863 Leikanger

Åpningstider
MandagStengtÅpent for forhåndsavtalte timeavtaler
TirsdagStengtÅpent for forhåndsavtalte timeavtaler
Onsdag12:00 - 14:00
TorsdagStengtÅpent for forhåndsavtalte timeavtaler
Fredag12:00 - 14:00