NAV Larvik - kontorinformasjon

Besøksadresse

Jegersborggata 4

Åpningstid

09.00 -15.00

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 188, 3251 Larvik

Telefaks

33 51 34 01

Kontornummer

0709

Opplysninger

Når du ringer 55 55 33 33 kommer du til NAV kontaktsenter. Veileder her kan hjelpe deg med de fleste henvendelser. Enten det gjelder utbetalinger, meldekort, skjemaer, beskjeder til NAV-kontoret med mer.
Ønsker du å snakke med din veileder vil NAV kontaktsenter sette over samtalen eller sende en beskjed om at veileder ringer deg tilbake innen 48 timer.
Bruk selvbetjeningsløsningene;
På Ditt NAV får du tilgang til alle selvbetjeningsløsningene i NAV. Her kan du blant annet se på Dine utbetalinger, sende meldekort, beregne Din pensjon, endre kontonummer, beregne foreldrepenger og bidrag.

Organisasjonsnummer:

993 622 699