NAV Krødsherad - kontorinformasjon

Telefon

55553333

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Lensmannsgården, 3536 NORESUND

Telefaks

31029251

Organisasjonsnummer

994005448

Kontornummer

0622

Publikumsmottak

Kryllingheimen

Lensmannsgården, 3536 Noresund

Åpningstider
Mandag09:00 - 15:00
Tirsdag09:00 - 15:00
Onsdag09:00 - 15:00
Torsdag09:00 - 15:00
Fredag09:00 - 15:00