NAV Krødsherad - kontorinformasjon

Besøksadresse

Kryllingheimen

Åpningstid

09.00–15.00

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

3536 Noresund

Telefaks

31 02 92 51

Kontornummer

0622

Organisasjonsnummer:

994 005 448