NAV Kristiansund - kontorinformasjon

Besøksadresse

Astrups gate 3

Åpningstid

Publikumsmottaket er åpent for drop-in (uten forhåndsavtale) mandag - fredag kl. 12.00 - 14.00. Samtaler utenom denne åpningstiden kan avtales via nav.no - Ditt NAV - Innboks, eller på telefon 55 55 33 33.

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 829, 6501 Kristiansund N

Telefaks

70 32 24 01

Kontornummer

1505

Organisasjonsnummer:

994 485 903