NAV Kristiansund - kontorinformasjon

Besøksadresse

Astrups gate 3

Åpningstid

Publikumsmottak 10.00–14.30 (timeavtaler også utenom åpningstiden)

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 829, 6501 Kristiansund N

Telefaks

70 32 24 01

Kontornummer

1505

Organisasjonsnummer:

994 485 903