NAV Kristiansand - kontorinformasjon

Besøksadresse

Gyldenløves gate 23, 4611 Kristiansand

Åpningstid

Drop in-besøk: 10.00-14.00. Forhåndsavtalte møter kan gjennomføres mellom 08.00 og 15.30.

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 502 Lund, 4605 Kristiansand S

Telefaks

53 05 05 01

Kontornummer

1001

Organisasjonsnummer:

996 671 224