NAV Kontroll Vest - kontorinformasjon

Besøksadresse

Vingvegen 2, 4050 SOLA

Telefon

22 82 20 00

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 32, 4064 STAVANGER

Telefaks

52049421

Opplysninger

Tlf videokonferanse: 21 55 14 95

Kontroll vest, avdeling Bergen:

Postboks 6248, 5893 Bergen
Besøksadresse: C. Sundts gate 29, 5893 Bergen

Kontornummer

4511