NAV Kontroll Nord - kontorinformasjon

Besøksadresse

Killengreensgate 2-8, 9008 TROMSØ

Epost

nav.kontroll.nord@nav.no

Telefon

22 82 20 00

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 2363, 9271 TROMSØ

Opplysninger

Avd. Trondheim:
Postboks 2923 Torgarden,
7438 Trondheim

Besøksadresse:
Olav Tryggvasons gate 24, inngang B,
7011 Trondheim

Kontornummer

4519