NAV Kontroll Forvaltning - kontorinformasjon

Besøksadresse

C. J. Hambros plass 2, 0164 OSLO

Telefon

22 82 20 00

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 6944 St. Olavs Plass, 0130 OSLO

Telefaks

21068681

Kontornummer

4525