NAV Kongsvinger - kontorinformasjon

Besøksadresse

Rådhusplassen 14, 2212 Kongsvinger

Åpningstid

10.00–14.30 - stengt onsdager

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 103, 2201 Kongsvinger

Telefaks

62 02 36 21

Kontornummer

0402

Organisasjonsnummer:

994 107 593