NAV Kongsvinger - kontorinformasjon

Help

Besøksadresse

Rådhusplassen 14, 2212 Kongsvinger

Åpningstid

10.00–14.30

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 103, 2201 Kongsvinger

Telefaks

62 02 36 21

Kontornummer

0402

Skriv til oss

Her kan du logge deg på Ditt NAV og stille spørsmål og gi nye opplysninger i saken din. For spørsmål om kommunale og sosiale tjenester, ta kontakt med oss på telefon.

Skriv til oss