NAV Kongsvinger - kontorinformasjon

Besøksadresse

Rådhusplassen 14, 2212 Kongsvinger

Åpningstid

Åpent for drop-in hver dag utenom onsdag fra 10.00–14.30. Timeavtaler utenom åpningstiden.

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 103, 2201 Kongsvinger

Telefaks

62 02 36 21

Kontornummer

0402

Organisasjonsnummer:

994 107 593