NAV Kongsvinger - kontorinformasjon

Besøksadresse

Rådhusplassen 14, 2212 Kongsvinger

Åpningstid

Åpent for drop-in mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra 12.00 til 14.00. Åpent for planlagte samtaler hver dag fra 09.00 til 14.30.

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 103, 2201 Kongsvinger

Telefaks

62 02 36 21

Kontornummer

0402

Organisasjonsnummer:

994 107 593