NAV Kongsberg - kontorinformasjon

Telefon

55553333

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 224, 3603 KONGSBERG

Organisasjonsnummer

991359710

Kontornummer

0604

Publikumsmottak

Kongsberg

Nansens gate 1, 3616 Kongsberg

Åpningstider
Mandag10:00 - 14:00Ellers etter timeavtale.
Tirsdag10:00 - 14:00Ellers etter timeavtale.
Onsdag10:00 - 14:00Ellers etter timeavtale.
Torsdag10:00 - 14:00Ellers etter timeavtale.
Fredag10:00 - 14:00Ellers etter timeavtale.