NAV Klageinstans vest - kontorinformasjon

Besøksadresse

C. Sundts gate 29, 5004 BERGEN

Telefon

21071730

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 6245 Bedriftssenter, 5893 BERGEN

Opplysninger

NAV Klageinstans Vest behandler klage- og ankesaker på områdene sykepenger, pensjon, grunn- og hjelpestønad, gravferdsstønad, supplerende stønad og barnebidrag.

Kontornummer

4214