NAV Klageinstans sør - kontorinformasjon

Besøksadresse

Markens gate 55, 4612 KRISTIANSAND S

Telefon

21071730

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 644 Lundsiden, 4606 KRISTIANSAND S

Opplysninger

NAV Klageinstans Sør behandler klage- og ankesaker på dagpenger, arbeidsavklaringspenger, tiltak, tiltakspenger, tilleggs stønader, behovsvurdering (navl. § 14a) og erstatningssaker.

Organisasjonsnummer

885137652

Kontornummer

4250