NAV Klageinstans øst - kontorinformasjon

Besøksadresse

Anton Jenssens gate 7, 3125 TØNSBERG

Telefon

21071730

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 2435, 3104 TØNSBERG

Opplysninger

NAV Klageinstans Øst behandler klage og ankesaker på områdene arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, hjelpemidler og barnebidrag.

Kontornummer

4207