NAV Klageinstans nord - kontorinformasjon

Besøksadresse

Fredrik Langes gate 9, 9008 TROMSØ

Telefon

21071730

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 2363, 9271 TROMSØ

Opplysninger

NAV Klageinstans Nord behandler klage- og ankesaker på områdene barnetrygd, barns sykdom, enslige forsørgere, uførepensjon, tvungen forvaltning og klager fra NAV Innkreving på gebyr og motregning.

Kontornummer

4219