NAV Karasjohka/Karasjok - kontorinformasjon

Telefon

55553333

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Markangeaidnu 1, 9730 KARASJOK

Telefaks

78389321

Organisasjonsnummer

991378561

Kontornummer

2021

Publikumsmottak

Karasjok

Markangeaidnu 1, 9730 Karasjok

Åpningstider
Mandag10:00 - 14:00Timeavtaler: 10.00 – 14.00.
TirsdagStengtTimeavtaler: 10.00 – 14.00.
Onsdag10:00 - 14:00Timeavtaler: 10.00 – 14.00.
TorsdagStengtTimeavtaler: 10.00 – 14.00.
Fredag10:00 - 14:00Timeavtaler: 10.00 – 14.00.