NAV Jølster - kontorinformasjon

Besøksadresse

Kommunehuset, Skei

Åpningstid

Publikumsmottak 12.00–14.00 måndag, onsdag og fredag. Tysdag og torsdag ope for timeavtalar

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

6843 Skei i Jølster

Telefaks

57 01 62 21

Kontornummer

1431

Organisasjonsnummer:

993 264 377