NAV Intro Kristiansand - kontorinformasjon

Besøksadresse

Tangen 60, 4608 KRISTIANSAND S

Telefon

22822000

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 622, 4606 KRISTIANSAND S

Telefaks

38531001

Opplysninger

Behandler saker for Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark

Kontornummer

1084