NAV Internasjonalt - kontorinformasjon

Telefon

21 07 37 00 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 8138 Dep., 0033 Oslo

Telefaks

21 07 37 01

Kontornummer

2101

Opplysninger

NAV Internasjonalts brukere er bosatt eller oppholder seg i utlandet og har trygderettigheter etter norsk lovgivning.
Kontoret betjener også brukere i Norge som har rettigheter i land Norge har inngått trygdeavtaler med. EØS-avtalens trygdedel er den mest omfattende trygdeavtalen for Norges del.

Områder kontoret dekker: Brukere bosatt i over 170 land

Organisasjonsnummer:

974 707 004