NAV Innkreving - kontorinformasjon

Help

Besøksadresse

Grubeveien 4, Bjørnevatn

Telefon

21 05 11 00 kl. 09.00–15.00

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

9917 Kirkenes

Telefaks

21 05 11 01

Kontornummer

9401

E-post

navi@nav.no

Send ikke sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser. Henvendelser per e-post skal inneholde fullt navn og adresse, men ingen andre personopplysninger, som for eksempel fødselsnummer, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1 og nr. 8.

Opplysninger

 

Søkeord: trygdemisbruk

Områder kontoret dekker: Hele landet