NAV Innkreving - kontorinformasjon

Besøksadresse

Grubeveien 4, Bjørnevatn

Telefon

21 05 11 00 kl. 09.00–15.00

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

9917 Kirkenes

Telefaks

21 05 11 01

Kontornummer

9401

E-post

navi@nav.no

Send ikke sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser. Henvendelser per e-post skal inneholde fullt navn og adresse, men ingen andre personopplysninger, som for eksempel fødselsnummer, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1 og nr. 8.

Opplysninger

 

Søkeord: trygdemisbruk

Områder kontoret dekker: Hele landet