NAV Inn-Trøndelag - kontorinformasjon

Telefon

55553333

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 2530, 7729 STEINKJER

Telefaks

74732351

Organisasjonsnummer

991371133

Kontornummer

1702

Publikumsmottak

Lokasjon Steinkjer

Kongens gate 39, 7713 Steinkjer

Åpningstider
Mandag12:00 - 14:00Timeavtaler i tidsrommet 08.00-15.30.
TirsdagStengtTimeavtaler i tidsrommet 08.00-15.30.
Onsdag12:00 - 14:00Timeavtaler i tidsrommet 08.00-15.30.
Torsdag12:00 - 14:00Timeavtaler i tidsrommet 08.00-15.30.
Fredag12:00 - 14:00Timeavtaler i tidsrommet 08.00-15.30.

Lokasjon Verran

Liavegen 1, 7790 Malm

Åpningstider
MandagStengtTimeavtaler i tidsrommet 08.00 - 15.30
TirsdagStengt
Onsdag12:00 - 14:00Timeavtaler i tidsrommet 08.00-15.30
TorsdagStengt
FredagStengtTimeavtaler i tidsrommet 08.00 - 15.30

Lokasjon Snåsa

Sørsivegen 6, 7760 Snåsa

Åpningstider
Mandag12:00 - 14:00Timeavtaler i tidsrommet 0800-1530
TirsdagStengtTimeavtaler i tidsrommet 0800-1530
Onsdag12:00 - 14:00Timeavtaler i tidsrommet 0800-1530
TorsdagStengtTimeavtaler i tidsrommet 0800-1530
Fredag12:00 - 14:00Timeavtaler i tidsrommet 0800-1530

Lokasjon Inderøy

Vennalivegen 10, 7670 Inderøy

Åpningstider
Mandag12:00 - 14:00Timeavtaler i tidsrommet 0800-1530
TirsdagStengtTimeavtaler i tidsrommet 0800-1530
Onsdag12:00 - 14:00Timeavtaler i tidsrommet 0800-1530
TorsdagStengtTimeavtaler i tidsrommet 0800-1530
Fredag12:00 - 14:00Timeavtaler i tidsrommet 0800-1530