NAV Hurum - kontorinformasjon

Besøksadresse

Nordre Sætrevei 1

Åpningstid

Mandag, onsdag, torsdag, fredag 11:00 - 14:45. Ellers etter timeavtale

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 85, 3476 Sætre

Telefaks

31 02 85 51

Kontornummer

0628

Organisasjonsnummer:

991 378 421