NAV Høylandet - kontorinformasjon

Telefon

55553333

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Høylandet, 7877 HØYLANDET

Telefaks

73419921

Organisasjonsnummer

993585785

Kontornummer

1743

Publikumsmottak

Høylandet

Høylandet, 7877 HØYLANDET

Åpningstider
Mandag09:00 - 15:00Timeavtaler gjennomføres i tidsrommet 08.00-15.30.
TirsdagStengtTimeavtaler gjennomføres i tidsrommet 08.00-15.30.
Onsdag09:00 - 15:00Timeavtaler gjennomføres i tidsrommet 08.00-15.30.
TorsdagStengtTimeavtaler gjennomføres i tidsrommet 08.00-15.30.
Fredag09:00 - 15:00Timeavtaler gjennomføres i tidsrommet 08.00-15.30.