NAV Hjelpemiddelsentral Vestfold - kontorinformasjon

Besøksadresse

Borgeskogen 39, 3160 Stokke

Åpningstid

09.00–15.00

Telefon

33 51 32 00

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 2241, 3103 Tønsberg

Telefaks

33 51 32 01

Kontornummer

4707

Opplysninger

E-post: nav.hjelpemiddelsentral.vestfold@nav.no

Skal kun benyttes av samhandlere, og når du skriver til oss på vegne av andre. Brukere som skal kontakte NAV om egen sak skal benytte Skriv til oss.

Send ikke sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser. Henvendelser per e-post skal inneholde fullt navn og adresse, men ingen andre personopplysninger, som for eksempel fødselsnummer, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1 og nr. 8.

****

Akuttvakt