NAV Hjelpemiddelsentral Vest-Agder - kontorinformasjon

Besøksadresse

Tangen 52

Åpningstid

09.00–15.00

Telefon

38 53 02 00

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 1564, 4688 Kristiansand

Telefaks

38 53 02 01

Kontornummer

4710

Opplysninger

E-post: nav.hms.vest-agder@nav.no

Skal kun benyttes av samhandlere, og når du skriver til oss på vegne av andre. Brukere som skal kontakte NAV om egen sak skal benytte Skriv til oss.

Send ikke sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser. Henvendelser per e-post skal inneholde fullt navn og adresse, men ingen andre personopplysninger, som for eksempel fødselsnummer, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1 og nr. 8.

****

Akuttvakt