NAV Hjelpemiddelsentral Troms - kontorinformasjon

Besøksadresse

Stakkevollveien 49/51, 9010 Tromsø

Åpningstid

09.00–14.30

Telefon

77 28 33 00

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 6332, 9293 Tromsø

Telefaks

77 28 33 01

Tolketjeneste

77 28 33 50 // Mobil: 948 89 335

Kontornummer

4719

Opplysninger

E-post: nav.hms.troms@nav.no

Skal kun benyttes av samhandlere, og når du skriver til oss på vegne av andre. Brukere som skal kontakte NAV om egen sak skal benytte Skriv til oss.

Send ikke sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser. Henvendelser per e-post skal inneholde fullt navn og adresse, men ingen andre personopplysninger, som for eksempel fødselsnummer, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1 og nr. 8.

****

Akuttvakt

Områder kontoret dekker: HJELPEMIDLER: Troms og Svalbard / TOLKETJENESTE: Troms og Finnmark