NAV Hjelpemiddelsentral Telemark - kontorinformasjon

Besøksadresse

Bedriftsveien 46, Skien

Telefon

35 11 38 20

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 2861 Kjørbekk, 3702 Skien

Telefaks

35 11 38 21

Kontornummer

4708

Opplysninger

E-post: nav.hjelpemiddelsentral.telemark@nav.no

Skal kun benyttes av samhandlere, og når du skriver til oss på vegne av andre. Brukere som skal kontakte NAV om egen sak skal benytte Skriv til oss.

Send ikke sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser. Henvendelser per e-post skal inneholde fullt navn og adresse, men ingen andre personopplysninger, som for eksempel fødselsnummer, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1 og nr. 8.

****

Akuttvakt

Åpningstider

  • Besøkende: kl 09.00-15.00
  • Telefon: kl 09.00-15.00