NAV Hjelpemiddelsentral Telemark - kontorinformasjon

Besøksadresse

Bedriftsvegen 46, 3735 SKIEN

Epost

nav.hjelpemiddelsentral.telemark@nav.no

Telefon

407 02 808

Åpningstider telefon: 09.00 - 15.00

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 2861 Kjørbekk, 3702 SKIEN

Opplysninger

Åpningstider besøkende: 09.00 - 15.00

Kontornummer

4708