NAV Hjelpemiddelsentral Sogn og Fjordane - kontorinformasjon

Besøksadresse

Steinavegen 12, 6800 Førde

Åpningstid

kl. 08.00–15.00

Telefon

57 01 62 70 (kl. 09.00-15.00)

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Steinavegen 12, 6800 Førde

Kontornummer

4714

Opplysninger

E-post: nav.hms.sognogfjordane@nav.no

Skal kun benyttes av samhandlere, og når du skriver til oss på vegne av andre. Brukere som skal kontakte NAV om egen sak skal benytte Skriv til oss.

Send ikke sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser. Henvendelser per e-post skal inneholde fullt navn og adresse, men ingen andre personopplysninger, som for eksempel fødselsnummer, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1 og nr. 8.

****

Akuttvakt