NAV Hjelpemiddelsentral Sør-Trøndelag - kontorinformasjon

Besøksadresse

Brøttemsvegen 105, 7093 TILLER

Epost

nav.hjelpemiddelsentral.sor-trondelag@nav.no

Telefon

407 02 816

Åpningstider telefon: 09.00-13.00

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 2976 Torgarden, 7438 TRONDHEIM

Opplysninger

Åpningstider besøkende: 09.00-14.30

Kontornummer

4716