NAV Hjelpemiddelsentral Sør-Trøndelag - kontorinformasjon

Besøksadresse

Brøttemsvegen 105, 7093 Tiller

Telefon

73 43 84 00

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 2976 Torgarden, 7438 Trondheim

Kontornummer

4716

Opplysninger

Epost: nav.hms.sor-trondelag@nav.no

Skal kun benyttes av samhandlere, og når du skriver til oss på vegne av andre. Brukere som skal kontakte NAV om egen sak skal benytte Skriv til oss.

Send ikke sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser. Henvendelser per e-post skal inneholde fullt navn og adresse, men ingen andre personopplysninger, som for eksempel fødselsnummer, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1 og nr. 8.

****

Akuttvakt

Åpningstider

 • Besøkende
  Mandag-fredag, kl. 09.00-14.30
 • Telefon
  Mandag-fredag, kl. 09.00-13.00
 • E-post
  Mandag-fredag, kl. 09.00-14.30
 • Vareleveranse
  Mandag-fredag, kl. 08.00-14.30
 • Tolk
  E-post og SMS: mandag-fredag, kl. 08.00-15.30