NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland - kontorinformasjon

Besøksadresse

Svanholmen 7, 4313 Sandnes

Åpningstid

Kl. 09.00–14.30 (telefontid: kl. 10.00-14.00)

Telefon

52 04 74 00

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 260, 4066 Stavanger

Telefaks

52 04 74 01

Kontornummer

4711

Opplysninger

E-post: nav.hms.rogaland@nav.no

Skal kun benyttes av samhandlere, og når du skriver til oss på vegne av andre. Brukere som skal kontakte NAV om egen sak skal benytte Skriv til oss.

Send ikke sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser. Henvendelser per e-post skal inneholde fullt navn og adresse, men ingen andre personopplysninger, som for eksempel fødselsnummer, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1 og nr. 8.

****

Akuttvakt