NAV Hjelpemiddelsentral Oslo - kontorinformasjon

Besøksadresse

Kabelgaten 1 og 2, Økern, 0580 Oslo

Åpningstid

09.00–15.00

Telefon

21 06 97 00

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 324 Alnabru, 0614 Oslo

Telefaks

21 06 97 01

Kontornummer

4703

Opplysninger

E-post: nav.hjelpemiddelsentral.oslo.og.akershus@nav.no

Skal kun benyttes av samhandlere, og når du skriver til oss på vegne av andre. Brukere som skal kontakte NAV om egen sak skal benytte Skriv til oss.

Send ikke sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser. Henvendelser per e-post skal inneholde fullt navn og adresse, men ingen andre personopplysninger, som for eksempel fødselsnummer, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1 og nr. 8.

***

Bor du i Oslo og har behov for å melde inn en reparasjon, kontakt Hjelpemiddelteknisk enhet på telefon 23 43 92 00.

Teknisk ordrekontor
Åpent mandag-fredag kl 09.00-15.00
Telefon: 21 06 98 60
Telefaks: 21 07 45 33

Besøksadresse:Kabelgaten 1, 0580 Oslo
Postadresse: Postboks 324 Alnabru, 0614 Oslo
E-post: nav.hjelpemiddelsentral.oslo.og.akershus.teknisk.ordrekontor@nav.no

Vakttelefon for akuttreparasjon
Åpent mandag-fredag kl 15.00-24.00, helger og høytidsdager kl 08.00-24.00.
Telefon: 452 16 220

Tolketjenesten i Oslo og Akershus

Bildetolktjenesten

Bilsenter Østlandet

Utprøvingssenteret
Åpent mandag-fredag kl 10.00-14.30. Sommerstengt i juli måned.
Besøksadresse: Kabelgaten 2, Økern

Bytte av hjelpemidler
Åpent mandag-fredag kl 09.00-15.00
Kabelgaten 1, Økern

Retur av hjelpemidler
Åpent mandag-fredag kl 09.00-15.00
Kabelgaten 1, Økern

Kommunens hjelpemiddeltelefoner
Åpne mandag-fredag kl 09.00-15.00 for telefoner vedr. behov for hjelpemidler.

- Bydel Alna: 23 47 90 17
- Bydel Bjerke: 900 80 588
- Bydel Frogner: 415 61 087
- Bydel Gamle Oslo: 23 43 11 71
- Bydel Grorud: 23 42 15 00
- Bydel Grünerløkka: 960 99 591
- Bydel Nordre Aker: 917 29 076
- Bydel Nordstrand: 480 93 309 (kl 09.00-12.00)
- Bydel Sagene: 901 75 449
- Bydel St. Hanshaugen: 23 47 56 19
- Bydel Stovner: 950 10 954
- Bydel Søndre Nordstrand: 900 40 985
- Bydel Ullern: 481 60 331
- Bydel Vestre Aker: 02180
- Bydel Østensjø: 23 47 81 50 (kl 09.00-12.00)
- Sykehjemsetaten: 23 43 30 80

Mer informasjon finner du på www.oslo.kommune.no, www.bydel-bjerke.oslo.kommune.no (om Hjelpemiddelteknisk enhet) og www.bydel-grunerlokka.oslo.kommune.no (om Hjelpemiddellageret for midlertidig utlån).