NAV Hjelpemiddelsentral Oslo - kontorinformasjon

Besøksadresse

Kabelgaten, 0580 OSLO

Epost

nav.hjelpemiddelsentral.oslo.og.akershus@nav.no

Telefon

407 02 803

Vi gjør oppmerksom på at NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus fikk nytt telefonnummer 30. november

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 324 Alnabru, 0614 OSLO

Opplysninger

Bor du i Oslo og har behov for å melde inn en reparasjon, kontakt Hjelpemiddelteknisk enhet på telefon 23 43 92 00.

Teknisk ordrekontor
• Åpent mandag-fredag kl 09.00-15.00
• Telefon: 400 02 046
• Telefaks: 21 07 45 33
• Besøksadresse: Kabelgaten 1, 0580 Oslo
• Postadresse: Postboks 324 Alnabru, 0614 Oslo
• E-post: nav.hjelpemiddelsentral.oslo.og.akershus.teknisk.ordrekontor@nav.no

Vakttelefon for akuttreparasjon
• Åpent mandag-fredag kl 15.00-24.00, helger og høytidsdager kl 08.00-24.00.
• Telefon: 452 16 220

Tolketjenesten i Oslo og Akershus

Bildetolktjenesten

Bilsenter Østlandet

Utprøvingssenteret
• Åpent mandag-fredag kl 10.00-14.30. Sommerstengt i juli måned.
• Besøksadresse: Kabelgaten 2, Økern

Bytte av hjelpemidler
• Åpent mandag-fredag kl 09.00-15.00 Kabelgaten 1, Økern

Retur av hjelpemidler
• Åpent mandag-fredag kl 09.00-15.00 Kabelgaten 1, Økern

Kommunens hjelpemiddeltelefoner
Åpne mandag-fredag kl 09.00-15.00 for telefoner om behov for hjelpemidler.
• Bydel Alna: 23 47 90 17
• Bydel Bjerke: 900 80 588
• Bydel Frogner: 415 61 087
• Bydel Gamle Oslo: 23 43 11 71
• Bydel Grorud: 23 42 15 00
• Bydel Grünerløkka: 960 99 591
• Bydel Nordre Aker: 917 29 076
• Bydel Nordstrand: 23 49 53 74 (kl 09.00-12.00)
• Bydel Sagene: 901 75 449
• Bydel St. Hanshaugen: 23 47 56 19
• Bydel Stovner: 974 20 275
• Bydel Søndre Nordstrand: 900 40 985
• Bydel Ullern: 481 60 331
• Bydel Vestre Aker: 02180
• Bydel Østensjø: 23 47 81 50 (kl 09.00-12.00)
• Sykehjemsetaten: 23 43 30 80

Mer informasjon finner du på www.oslo.kommune.no, www.bydel-bjerke.oslo.kommune.no (om Hjelpemiddelteknisk enhet) og www.bydel-grunerlokka.oslo.kommune.no (om Hjelpemiddellageret for midlertidig utlån).

Nytt telefonnummer fra 30. november:
Servicesenteret: 407 02 803
Teknisk ordrekontor: 400 02 046
Tolketjenesten: 400 02 047
Bilsenter Østlandet: 400 02 048

Kontornummer

4703