NAV Hjelpemiddelsentral Oslo - kontorinformasjon

Besøksadresse

Kabelgaten, 0580 OSLO

Epost

nav.hjelpemiddelsentral.oslo.og.akershus@nav.no

Telefon

21 06 97 00

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 324 Alnabru, 0614 OSLO

Telefaks

21 06 97 01

Opplysninger

Bor du i Oslo og har behov for å melde inn en reparasjon, kontakt Hjelpemiddelteknisk enhet på telefon 23 43 92 00.

Teknisk ordrekontor
• Åpent mandag-fredag kl 09.00-15.00
• Telefon: 21 06 98 60
• Telefaks: 21 07 45 33
• Besøksadresse: Kabelgaten 1, 0580 Oslo
• Postadresse: Postboks 324 Alnabru, 0614 Oslo
• E-post: nav.hjelpemiddelsentral.oslo.og.akershus.teknisk.ordrekontor@nav.no

Vakttelefon for akuttreparasjon
• Åpent mandag-fredag kl 15.00-24.00, helger og høytidsdager kl 08.00-24.00.
• Telefon: 452 16 220

Tolketjenesten i Oslo og Akershus

Bildetolktjenesten

Bilsenter Østlandet

Utprøvingssenteret
• Åpent mandag-fredag kl 10.00-14.30. Sommerstengt i juli måned.
• Besøksadresse: Kabelgaten 2, Økern

Bytte av hjelpemidler
• Åpent mandag-fredag kl 09.00-15.00 Kabelgaten 1, Økern

Retur av hjelpemidler
• Åpent mandag-fredag kl 09.00-15.00 Kabelgaten 1, Økern

Kommunens hjelpemiddeltelefoner
Åpne mandag-fredag kl 09.00-15.00 for telefoner om behov for hjelpemidler.
• Bydel Alna: 23 47 90 17
• Bydel Bjerke: 900 80 588
• Bydel Frogner: 415 61 087
• Bydel Gamle Oslo: 23 43 11 71
• Bydel Grorud: 23 42 15 00
• Bydel Grünerløkka: 960 99 591
• Bydel Nordre Aker: 917 29 076
• Bydel Nordstrand: 480 93 309 (kl 09.00-12.00)
• Bydel Sagene: 901 75 449
• Bydel St. Hanshaugen: 23 47 56 19
• Bydel Stovner: 974 20 275
• Bydel Søndre Nordstrand: 900 40 985
• Bydel Ullern: 481 60 331
• Bydel Vestre Aker: 02180
• Bydel Østensjø: 23 47 81 50 (kl 09.00-12.00)
• Sykehjemsetaten: 23 43 30 80

Mer informasjon finner du på www.oslo.kommune.no, www.bydel-bjerke.oslo.kommune.no (om Hjelpemiddelteknisk enhet) og www.bydel-grunerlokka.oslo.kommune.no (om Hjelpemiddellageret for midlertidig utlån).

Kontornummer

4703