NAV Hjelpemiddelsentral Oppland - kontorinformasjon

Besøksadresse

Bondelivegen 5, Gjøvik

Åpningstid

09.00–15.00

Telefon

61 41 80 80

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Bondelivegen 5, 2816 Gjøvik

Telefaks

61 41 80 81

Kontornummer

4705

Opplysninger

E-post: nav.hjelpemiddelsentral.oppland@nav.no

Skal kun benyttes av samhandlere, og når du skriver til oss på vegne av andre. Brukere som skal kontakte NAV om egen sak skal benytte Skriv til oss.

Send ikke sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser. Henvendelser per e-post skal inneholde fullt navn og adresse, men ingen andre personopplysninger, som for eksempel fødselsnummer, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1 og nr. 8.

****

Akuttvakt