NAV Hjelpemiddelsentral Nordland - kontorinformasjon

Besøksadresse

Haakon VII gate 98, Bodø

Åpningstid

kl. 09.00–14.30 på telefon // Besøkstid: kl. 09.00–14.30

Telefon

75 42 67 00

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 374, 8001 Bodø

Kontornummer

4718

Opplysninger

E-post: NAV.Hjelpemiddelsentral.Nordland@nav.no   

Skal kun benyttes av samhandlere, og når du skriver til oss på vegne av andre. Brukere som skal kontakte NAV om egen sak skal benytte Skriv til oss.

Send ikke sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser. Henvendelser per e-post skal inneholde fullt navn og adresse, men ingen andre personopplysninger, som for eksempel fødselsnummer, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1 og nr. 8.

****

Akuttvakt

Områder kontoret dekker: Nordland