NAV Hjelpemiddelsentral Nordland - kontorinformasjon

Besøksadresse

Haakon Vii gate 98, 8004 BODØ

Epost

nav.hjelpemiddelsentral.nordland@nav.no

Telefon

407 02 818

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 374, 8001 BODØ

Kontornummer

4718