NAV Hjelpemiddelsentral Nord-Trøndelag - kontorinformasjon

Besøksadresse

Kirkegata 2 C, 7600 LEVANGER

Epost

nav.hjelpemiddelsentral.nord-trondelag@nav.no

Telefon

74 73 30 30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Kirkegata 2 C, 7600 LEVANGER

Telefaks

74733031

Kontornummer

4717