NAV Hjelpemiddelsentral Nord-Trøndelag - kontorinformasjon

Besøksadresse

Kirkegata 2 C, Levanger

Åpningstid

Besøkende: kl 09.00-15.00 (helst etter avtale) // Telefontid: kl. 09.00-15.00

Telefon

74 73 30 30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Kirkegata 2 C, 7600 Levanger

Telefaks

74 73 30 31

Kontornummer

4717

Opplysninger

E-post: nav.hms.nord-trondelag@nav.no

Skal kun benyttes av samhandlere, og når du skriver til oss på vegne av andre. Brukere som skal kontakte NAV om egen sak skal benytte Skriv til oss.

Send ikke sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser. Henvendelser per e-post skal inneholde fullt navn og adresse, men ingen andre personopplysninger, som for eksempel fødselsnummer, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1 og nr. 8.

****

Akuttvakt

Ansatte

Her finner du oversikt over ansatte i NAV Hjelpemiddelsentral Nord-Trøndelag.