NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal - kontorinformasjon

Besøksadresse

Åsehaugen 3, 6017 Ålesund

Åpningstid

Kl. 09.00–14.30 (mandag-fredag)

Telefon

70 32 19 50 (kl. 09.00–14.30)

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 8300 Spjelkavik, 6022 Ålesund

Telefaks

70 32 19 51

Kontornummer

4715

Opplysninger

Epost: nav.hms.moreogromsdal@nav.no

Skal kun benyttes av samhandlere, og når du skriver til oss på vegne av andre. Brukere som skal kontakte NAV om egen sak skal benytte Skriv til oss.

Send ikke sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser. Henvendelser per e-post skal inneholde fullt navn og adresse, men ingen andre personopplysninger, som for eksempel fødselsnummer, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1 og nr. 8.

****

Akuttvakt

Teknisk avdeling