NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland - kontorinformasjon

Besøksadresse

Kokstaddalen 35, Kokstad

Åpningstid

09.00–14.30 (telefontid: 10.00-14.00)

Telefon

53 04 03 00

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 121 Kokstad, 5863 Bergen

Telefaks

55 10 52 11

Kontornummer

4712

Opplysninger

E-post: nav.hms.hordaland@nav.no

Skal kun benyttes av samhandlere, og når du skriver til oss på vegne av andre. Brukere som skal kontakte NAV om egen sak skal benytte Skriv til oss.

Send ikke sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser. Henvendelser per e-post skal inneholde fullt navn og adresse, men ingen andre personopplysninger, som for eksempel fødselsnummer, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1 og nr. 8.

****

Teknisk avdeling

  • Telefon: 53 04 03 50
    Telefonen er betjent kl 10.00-14.00 alle hverdager
  • Telefaks til teknisk ordrekontor: 53 04 03 14

Akuttvakt

Andre avdelinger