NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland - kontorinformasjon

Besøksadresse

Kokstaddalen 35, 5257 KOKSTAD

Epost

nav.hjelpemiddelsentral.hordaland@nav.no

Telefon

53 04 03 00

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 121 Kokstad, 5863 BERGEN

Kontornummer

4712