NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark - kontorinformasjon

Besøksadresse

Hamarveien 112, 2406 Elverum

Åpningstid

09.00–15.00

Telefon

62 02 33 00

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 401, 2418 Elverum

Kontornummer

4704

Opplysninger

E-post: nav.hjelpemiddelsentral.hedmark@nav.no

Skal kun benyttes av samhandlere, og når du skriver til oss på vegne av andre. Brukere som skal kontakte NAV om egen sak skal benytte Skriv til oss.

Send ikke sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser. Henvendelser per e-post skal inneholde fullt navn og adresse, men ingen andre personopplysninger, som for eksempel fødselsnummer, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1 og nr. 8.

****

Akuttvakt

Områder kontoret dekker: Hedmark